background

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

29 Kasım 2021
Tüm personele toplam Kalite ve İş Sağlığı Güvenliğinin önemi ve felsefesini benimsetmek,

Gücümüzün asıl kaynağının çalışanlarımız olduğunu kabul ederek tüm çalışanlarda ‘’Ortak Hedef” bilinci oluşmasını ve organizasyondaki etkinliklerinin artmasını sağlamak,

Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak ve izleme sonuçlarına bağlı olarak iyileştirme faaliyetlerini başlatmayı,

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda tedbirlerin alınması, risk analizleri yapılması ve sürekliliğin sağlanması,

Başta yasalar olmak üzere bizi bağlayan İSG gerekliliklerinin ötesine geçilmesini ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansının artırılmasını

Müşteriye zamanında kaliteli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmet sunarak pazar payını artırmak,

Tüm müşterilerine memnun edici bir ürün ve hizmet sunmak, müşterilerin şirketin hizmetlerinin tüm yönlerinden memnun olmalarını ve devam eden sadakatinin yükseltilmesini sağlamak için bu politikayı yayınlamıştır.

Bu taahhüdü yerine getirme aracı olarak TS EN ISO 9001: 2015 gerekliliklerini temel alan bir kalite yönetim sistemi ve OHSAS 18001:2007 uygulamakta ve bu sistemle müşterinin ilk isteğinden, hizmet teklif-sözleşmesine, müşteri tarafından hizmetin alınması ve müşteri geri bildirimine kadar olan tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Üst Yönetim tarafından yönetim gözden geçirme ve değerlendirme, resmi ve iç denetimler, dokümanların gözden geçirilmesi ile;

 

  • – Kalite ve İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemine uyulduğunun uygun ve etkili olmaya devam ettiğini
  • – Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı
  • – Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı izlemektedir.

Kuzey Akademi OSGB A.Ş. yapılan bu değerlendirmeler sonrasında gerekli tüm önlemleri alır ve Kalite Yönetim ve İş Sağlığı Güvenliği Sistem Standardının gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, taahhütte bulunmaktadır.

 

MEHMET GÜNEY

GENEL KOORDİNATÖR