background

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

29 Kasım 2021

Tüm personele kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliğinin önemi ve felsefesini benimsetmek, 

Gücümüzün asıl kaynağının çalışanlarımız olduğunu kabul ederek tüm çalışanlarda ‘’ortak hedef" bilinci oluşmasını ve organizasyondaki etkinliklerinin artmasını sağlamak,​ 

Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak ve izleme sonuçlarına bağlı olarak iyileştirme faaliyetlerini başlatmayı, 

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda tedbirlerin alınması, risk analizleri yapılması ve sürekliliğin sağlanması,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğin önlenmesi, enerji tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması ve çevrenin korunmasının sağlanması

Başta yasalar şartlar olmak üzere bizi bağlayan İSG, Çevre ve Kalite gerekliliklerinin ötesine geçilmesini entegre yönetim sisteminin artırılmasını

Müşteriye zamanında kaliteli ve uygun fiyat anlayışıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunarak pazar payını artırmak,

Tüm müşterilerine memnun edici bir ürün ve hizmet sunmak, müşterilerin şirketin hizmetlerinin tüm yönlerinden memnun olmalarını ve devam eden sadakatinin yükseltilmesini sağlamak için bu politikayıyayınlamıştır.

Bu taahhüdü yerine getirme aracı olarak ISO 9001, İSO 45000 ve ISO 14001 uygulamakta ve bu sistemle müşterinin ilk isteğinden, hizmet teklif-sözleşmesine, müşteri tarafından hizmetin alınması ve müşteri geri bildirimine kadar olan tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Üst Yönetim tarafından yönetim gözden geçirme ve değerlendirme, resmi ve iç denetimler, dokümanların gözden geçirilmesi ile;

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemine uyulduğunun uygun ve etkili olmaya devam ettiğini

Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasınısağlamayı

Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı izlemektedir.

Kuzey Akademi OSGB yapılan bu değerlendirmeler sonrasında gerekli tüm önlemleri alır ve Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Sistem Standardının gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, taahhütte bulunmaktadır.

 

MEHMET GÜNEY

GENEL KOORDİNATÖR
EKİM 2017